Friday, 16 September 2011

Bahagian Pengurusan Latihan Staf UiTM

1) Menganalisa keperluan latihan staf pentadbiran universiti.
2) Menguruskan permohonan latihan profesional staf pentadbiran UiTM.
3) Menguruskan permohonan latihan individu staf UiTM.
4) Menguruskan permohonan latihan secara berkumpulan anjuran PTJ dan JPbSM.
5) Urusetia JKLPS (P)

No comments:

Post a Comment